Khaberet PGA

Khaberet PGA

Khadraj NA × RA Kela

Gender Stallion
Color Bay
Breeding Purebred Arabian

Nancy & Robert Risen
40075 Via Caballos
Murrieta, CA 92562
951-600-7501

nancyrisen@gmail.com
www.khaberetpga.com

 

 

Pedigree

Khadraj NA
RA Kela